Samen werken aan keurmerk voor Ritregistratiesystemen

De vereniging van berijders en van ritregistratiesystemen slaan de handen ineen om te komen tot een objectief en onafhankelijk keurmerk. Dit keurmerk dient om zekerheid te geven aan berijders die in de toekomst gebruik willen maken van een variabele bijtelling per privé gereden kilometer of aan berijders die willen vallen onder een verlicht regime van de Belastingdienst.

 

 

VAVDZ en de BVLR, de branchevereniging van ritregistratiesysteemleveranciers, hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Doel van de samenwerkingsovereenkomst is te komen tot een zo breed mogelijk gedragen keurmerk dat aantoont dat een systeem voldoet aan de normen van de Belastingdienst.

"Berijders willen weten welk systeem voldoet aan de door de Belastingdienst gestelde normen. Daarom hebben wij besloten om samen met de leveranciers van deze systemen een erkend keurmerk oprichten" aldus Martin Huisman Voorzitter VAVDZ.

"Een systeem moet aan kunnen tonen dat het betrouwbaar is en voldoet aan de eisen. Zo kan er straks ook makkelijk een bijtelling per privé gereden kilometer voor personenauto's ingevoerd worden" aldus Johan Pot, Voorzitter van de BVLR.

Mogelijk wordt er per 1-1-2013 een gestaffelde bijtelling ingevoerd voor bestelauto's. Een goedgekeurd systeem is dan een vereiste. Er loopt reeds enige tijd bij het ministerie een pilot voor deze ritregistratie van bestelauto's. VAVDZ is hierbij betrokken. Daarnaast loopt er bij de Belastingdienst het project RRS (RitRegistratieSystemen). De uitkomst is onder andere dat er een normenkader is gepubliceerd dat in samenwerking met onder andere leden van de BVLR is opgesteld. Als berijders een systeem hebben dat voldoet aan het normenkader, dan komen zij in aanmerking voor een verlicht regime bij controles door de Belastingdienst.

De overheid gaat niet zelf ritregistratiesystemen certificeren en stimuleert branchepartijen om te komen tot een onafhankelijk keurmerk in het kader van horizontaal toezicht. Om deze reden hebben VAVDZ en de BVLR de handen ineen geslagen. Samen werken partijen aan de uitvoering van het keurmerk op basis van de normen van de Belastingdienst. Partijen hebben elkaar beloofd om te komen tot een efficiënt, objectief en onafhankelijk keurmerk waarbij de doelstelling is om het zo breed mogelijk in de markt neer te zetten.

Over de Vereniging Auto Van De Zaak:
Vereniging Auto Van De Zaak (VAVDZ) is de belangenbehartiger voor berijders van een auto van de zaak. Zij zet zich in voor ruim 1,2 miljoen mensen die over een lease-auto of andere auto van de zaak beschikken, inclusief ondernemers en zelfstandigen. Op de agenda staan onderwerpen als de fiscale bijtelling en het evenwichtig maken van autoregelingen. Lid worden is gratis en kan eenvoudig op www.verenigingautovandezaak.nl.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met voorzitter van de VAVDZ, Martin Huisman; 06-22555754 of met de voorzitter van de BVLR, Johan Pot; 06-653182437