Nieuws

Eerste successen van de BVLR

Keurmerk 'ritregistratiesystemen'

Samen met de belastingdienst, de vereninging auto van de zaak, de RAI heeft de BVLR een zeer groot aandeel gehad bij het tot stand komen van het normenkader ritregistratiesysteem (kortweg genoemd RRS) en de oprichting van een stichting welke binnenkort de kermerken voor de ritregistratie gaat afgeven.

 

Stichting Keurmerk RRS gaat feit worden.

Eindelijk is het dan zover. Na vele jaren intensief overleg met Overheid en de Branche gaat het keurmerk een feit worden.

Woensdag 10 April te Innovam Nieuwegein zal het Keurmerk "Ritregistratiesystemen" oftewel "RRS" gepresenteerd worden aan o.a. de leveranciers van ritregistratiesystemen.

 

Met speciale dank aan: VAVDZ, RAI, Belastingdienst en de leden van de BVLR

Samen werken aan keurmerk voor Ritregistratiesystemen

De vereniging van berijders en van ritregistratiesystemen slaan de handen ineen om te komen tot een objectief en onafhankelijk keurmerk. Dit keurmerk dient om zekerheid te geven aan berijders die in de toekomst gebruik willen maken van een variabele bijtelling per privé gereden kilometer of aan berijders die willen vallen onder een verlicht regime van de Belastingdienst.

 

 

VAVDZ en de BVLR, de branchevereniging van ritregistratiesysteemleveranciers, hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Doel van de samenwerkingsovereenkomst is te komen tot een zo breed mogelijk gedragen keurmerk dat aantoont dat een systeem voldoet aan de normen van de Belastingdienst.

"Berijders willen weten welk systeem voldoet aan de door de Belastingdienst gestelde normen. Daarom hebben wij besloten om samen met de leveranciers van deze systemen een erkend keurmerk oprichten" aldus Martin Huisman Voorzitter VAVDZ.

"Een systeem moet aan kunnen tonen dat het betrouwbaar is en voldoet aan de eisen. Zo kan er straks ook makkelijk een bijtelling per privé gereden kilometer voor personenauto's ingevoerd worden" aldus Johan Pot, Voorzitter van de BVLR.

Mogelijk wordt er per 1-1-2013 een gestaffelde bijtelling ingevoerd voor bestelauto's. Een goedgekeurd systeem is dan een vereiste. Er loopt reeds enige tijd bij het ministerie een pilot voor deze ritregistratie van bestelauto's. VAVDZ is hierbij betrokken. Daarnaast loopt er bij de Belastingdienst het project RRS (RitRegistratieSystemen). De uitkomst is onder andere dat er een normenkader is gepubliceerd dat in samenwerking met onder andere leden van de BVLR is opgesteld. Als berijders een systeem hebben dat voldoet aan het normenkader, dan komen zij in aanmerking voor een verlicht regime bij controles door de Belastingdienst.

De overheid gaat niet zelf ritregistratiesystemen certificeren en stimuleert branchepartijen om te komen tot een onafhankelijk keurmerk in het kader van horizontaal toezicht. Om deze reden hebben VAVDZ en de BVLR de handen ineen geslagen. Samen werken partijen aan de uitvoering van het keurmerk op basis van de normen van de Belastingdienst. Partijen hebben elkaar beloofd om te komen tot een efficiënt, objectief en onafhankelijk keurmerk waarbij de doelstelling is om het zo breed mogelijk in de markt neer te zetten.

Over de Vereniging Auto Van De Zaak:
Vereniging Auto Van De Zaak (VAVDZ) is de belangenbehartiger voor berijders van een auto van de zaak. Zij zet zich in voor ruim 1,2 miljoen mensen die over een lease-auto of andere auto van de zaak beschikken, inclusief ondernemers en zelfstandigen. Op de agenda staan onderwerpen als de fiscale bijtelling en het evenwichtig maken van autoregelingen. Lid worden is gratis en kan eenvoudig op www.verenigingautovandezaak.nl.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met voorzitter van de VAVDZ, Martin Huisman; 06-22555754 of met de voorzitter van de BVLR, Johan Pot; 06-653182437

Oprichting Branchevereniging Leveranciers Ritregistratiesystemen (BVLR)

Accredis, Clifford Electronics, Ctrack, Fleetlogic, Micpoint, Ram mobile data en TomTom Business Solutions hebben op 23 februari jl. een branchevereniging opgericht. De BVLR streeft naar kennisverzameling- en verspreiding, voorlichting en draagvlakversterking voor een verantwoorde ritregistratie.

 

Doel van de BVLR
De BVLR is een branchevereniging die Nederlandse ondernemingen en berijders van een 'voertuig van de zaak 'informeert over automatische ritregistratie en gedifferentieerde kilometerheffing. Dit terrein omvat automatische rit- en kilometerregistratie, dataverwerking met behoud van authenticiteit van de data, en de levering en support van de daarbij behorende hardware. De leden leveren een vast in het voertuig ingebouwd systeem.

 

Ontstaansgeschiedenis van de BVLR
De oprichtende leden hebben al geruime tijd overleg gevoerd met de Belastingdienst om te komen tot een verantwoorde wijze van het registeren van ritten ten behoeve van de kilometeradministratie. De Belastingdienst kent een zogenaamd Horizontaal toezicht, de basis voor horizontaal toezicht is wederzijds vertrouwen. "Bij horizontaal toezicht gaat het om wederzijds vertrouwen tussen de belastingplichtige en de Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden en mogelijkheden zijn om het recht te handhaven en het vastleggen en naleven van wederzijdse afspraken. De onderliggende verhoudingen en de communicatie tussen burger en overheid verschuiven daarmee naar een meer gelijkwaardige situatie. Horizontaal toezicht sluit aan bij de ontwikkelingen in de samenleving waar eigen verantwoordelijkheid van de burger gepaard gaat met het gevoel dat handhaving van het recht ook een groot goed is." Begrippen als transparantie, privacy en data integriteit spelen tevens een belangrijke rol.

De BVLR wil in overleg en samenwerking met de Belastingdienst op korte termijn een keurmerk gaan ontwikkelen voor door de Belastingdienst toegestane rit- en registratiesystemen.

Neem voor meer informatie contact op met: Johan C. Pot voorzitter

Telefoon zaak 053-4341033 mobiel 06-53182437