Nieuws

Het nut van data escrow

Wanneer het slecht gaat met een bedrijf heeft dit niet alleen gevolgen voor dit bedrijf zelf, maar ook voor alle partners met wie het bedrijf samen werkt. Een week geleden berichtte De Stentor over 600 reispanelen die door het faillissement van technisch dienstverlener mogelijk op zwart zouden komen te staan. In dit artikel geven we aan de hand van dit voorbeeld het belang van een goede data escrow overeenkomst voor de ritregistratie aan.

Lees meer: Het nut van data escrow

Oneigenlijke inzet van bijtelling

Op maandag 15 juni 2015 stuurden wij de Minister President onderstaande mail met begeleidend schrijven.

Aanleiding van dit schrijven is de Autobrief II. De milieuvriendelijkheid van een zuinige en schonere auto immers, zit verdisconteerd in de lagere BPM. Bovenal is de bijtelling bedoeld om het privégenot, van het gebruik van de auto van de zaak, te belasten. Of de auto zuinig is of schoon, doet niet ter zake. Een laag bijtellingspercentage van zuinige en schonere auto’s is dan oneigenlijk.

Om deze reden pleit de BVLR voor de invoering van een rechtvaardige bijtellingsregeling voor de auto van de zaak. In onderstaande brief (die tevens als bijlage is toegevoegd) treft u onze motivatie en drie alternatieve regelingen om het elektrisch rijden te stimuleren.

Fiscus mag foto's KLPD gebruiken voor controle

De Belastingdienst mag foto’s gebruiken van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) om de rittenadministratie te controleren. Het gaat om de foto’s die worden gemaakt door camera’s boven de snelweg van de auto’s die er rijden.

Het hele artikel leest u in De Financiële Telegraaf.

Wiebes past leaseplan aan

Dinsdag 4 november 2014, er komen vier tarieven in het nieuwe plan van Wiebes ANP.

Staatssecretaris Wiebes heeft een nieuw plan voor de fiscale bijtelling voor auto's van de zaak. Er komen vier tarieven en het plan wordt grotendeels betaald door het rijden in zeer vervuilende auto's iets duurder te maken. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer.

Wiebes liet vanmorgen al weten bereid te zijn een belangrijk deel van de alternatieven van de autobranche en de milieuorganisaties over te nemen.

De Vereniging Auto Van De Zaak en de BVLR zijn trouwens van mening dat er een eerlijkere en meer evenredige methode is om de bijtelling te regelen, daarom de onderstaande open brief aan de Kamerleden.

Lees meer: Wiebes past leaseplan aan

Keurmerk Ritregistratiesystemen

Keurmerk  Ritregistratiesystemen

Op 14 november 2014 werden de eerste keurmerken van ritregistratiesystemen uitgereikt.

De BVLR leden waaraan het keurmerken is uitgereikt, zijn:

Accredis, BusinessTrack, Ctrack, Fleetlogic, Global TrackMarks, Micpoint, RAM Mobile Data en Transscope.

 

Historie:

De Vereniging Auto Van De Zaak  (VAVDZ) heeft samen met de Branchevereniging van Leveranciers Ritregistratiesystemen (BVLR) en de RAI Vereniging het initiatief genomen om het Keurmerk te gaan ontwikkelen. Ieder van deze partijen heeft ook het recht om een bestuurslid voor te dragen mits deze onafhankelijk is bevonden door de Raad van Toezicht.

Het normenkader( hier link s.v.p.) en de auditfile, gepubliceerd door de Belastingdienst, zijn in gezamenlijkheid met enkele vooraanstaande leveranciers gemaakt in een gezamenlijk project. Om te kunnen toetsen is een Keurmerk vereist. Een eis van de Belastingdienst is en was dat dit Keurmerk objectief en onafhankelijk moet zijn.

Het Keurmerk RitRegistratieSystemen zegt iets over de werking en de output van het RitRegistratieSysteem (RRS). Het RitRegistratieSysteem met een Keurmerk voldoet aan de eisen van de Belastingdienst, verder zijn de privacy en de continuïteit van de leverancier goed geregeld. Bij een leverancier die een systeem met een Keurmerk verkoopt, kunt u erop vertrouwen dat u een gedegen systeem koopt.

De Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen (RRS) geeft het Keurmerk uit. Deze Stichting is volledig onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk. De Stichting staat onder toezicht van een Raad van Toezicht die ook andere keurmerksystemen als “Zeker online” en het keurmerk voor “kassaregistratiesystemen” beheert.

Omdat we niet eenmalig, maar bij herhaling controleren, is de kwaliteit van het Keurmerk gewaarborgd, aldus de stichting.