Branchevereniging Leveranciers Ritregistratiesystemen (BVLR)

Wat is de BVLR?

De BVLR is een branchevereniging van en voor Nederlandse bedrijven en organisaties die actief zijn op het gebied van de automatische ritregistratie en gedifferentieerde kilometerheffing. Dit werkterrein omvat automatische rit- en kilometerregistratie, dataverwerking met behoud van authenticiteit van de data, de levering van de daarbij behorende hardware en customer support. De leden leveren een vast, in het voertuig ingebouwd systeem. De BVLR streeft naar het verzamelen en verspreiden van kennis omtrent ritregistratiesystemen, het geven van voorlichting en het versterken van het draagvlak voor een verantwoorde ritregistratie.

Wij maken ons ons sterk voor zelfregulering van onze branche. Wij bewaken het imago van de branche door de stakeholders (politiek, pers, bedrijfsleven) bekend te maken met alle relevante zaken rondom rit registratie en fleet-management.

 

Voordeel voor U

Het “Certified membership label” staat borg voor de kwaliteit in ritregistratie en fleet-management. Het membership van de BVLR en de bijkomende kwaliteitscertificering zegt namelijk meer dan alleen het hebben van keurmerk voor het ritregistratiesysteem. 

Dit kwaliteitslabel biedt zowel naar klanten als naar medewerkers:

  • financiële garanties over de aangesloten partijen;
  • garanties over de continuïteit van de data, UW data.
  • Onderstreept het voortdurende streven van de certified members naar verbetering en opwaardering van de kwaliteit van de dienstverlening.