BVLR: stimuleer elektrisch rijden, niet de subsidie

Zowel het milieu als de auto-industrie dupe van nieuwe bijtellingsregeling

Lelystad, 22 juni 2015. Het misbruik van de subsidieregeling voor de hybride auto is de Branchevereniging Leveranciers Ritregistratiesystemen (BVLR) een doorn in het oog. De voorgestelde regeling maakt het mogelijk dat de fixatie ligt op de fiscale bijtelling en niet op de beoogde milieuaspecten. Met die reden heeft de BVLR de leden van de Tweede Kamer in een brandbrief drie maatregelen voorgesteld die dit misbruik onmogelijk maken en tegelijk voldoende inkomsten voor de overheid genereren. De branchevereniging pleit voor meer subsidie op de volledig elektrische auto, het laten vervallen van de energiebelasting op kWh ‘getankt’ en het toekennen van het nachttarief op stroom.

Het Nationaal Zaken Onderzoek 2014 laat zien dat veel hybride auto’s in de praktijk weinig kilometers elektrisch rijden. In de praktijk blijkt dat er uit gemak gekozen wordt voor fossiele brandstof in plaats van elektrisch rijden. De regeling wordt feitelijk misbruikt.

Meer betalen ten koste milieu
Op donderdag 19 juni werd duidelijk dat de auto van de zaak wordt belast met een bijtelling van 22%. Enige uitzondering is de volledig elektrische auto, die kent een bijtelling van 4%. “Met deze wijziging wordt duidelijk dat we te maken hebben met een overheid die gefixeerd is op het financiële aspect. De auto wordt weer een melkkoe en we gaan allemaal meer betalen ten koste van het milieu. Een lage bijtelling is het meest effectieve sturingsmiddel gebleken maar wordt nu teniet gedaan,” aldus Ed Moné, secretaris van de BVLR. “Maar deze beslissing gaat ook ten koste van de auto-industrie; zij hebben jaren geïnvesteerd in schonere auto’s omdat ze de worst van het belastingvoordeel werd voorgehouden door de Nederlandse overheid.”

Gestaffelde bijtellingsregeling
De milieuvriendelijkheid van een zuinige en schonere auto zit al verdisconteerd in de lagere BPM. Een laag bijtellingspercentage van zuinige en schonere auto’s is dan oneigenlijk. In de brief aan de Tweede Kamerleden van 15 juni 2015, stelt de BVLR een gestaffelde bijtellingsregeling voor die rechtvaardiger, transparanter en eenvoudiger is. Sinds de verhoging van de bijtelling van 25% in 2008 houden aantoonbaar meer berijders van een auto van de zaak een kilometeradministratie bij en rijden geen privékilometers meer met deze, vaak ‘schonere’ auto. De bijtelling echter, is bedoeld om het privégenot van een auto van de zaak te belasten. Of deze auto zuinig of schoon is, doet daarin niet ter zake. Berijders die minder bijtelling hoeven te betalen zijn eerder geneigd met de zakelijke auto ook privé te rijden en daarmee afscheid te nemen van de oudere, en meer vervuilende privéauto. Het elektrisch rijden wordt hiermee niet gestimuleerd

Over BVLR
De BVLR  is een branchevereniging van en voor Nederlandse bedrijven en organisaties die actief zijn op het gebied van de automatische ritregistratie en gedifferentieerde kilometerheffing, alsmede daarbij behorende dataverwerking, hardware en customer support. De BVLR streeft naar het verzamelen en verspreiden van kennis omtrent ritregistratiesystemen, het geven van voorlichting en het versterken van het draagvlak voor een verantwoorde ritregistratie. Door een verbond met ESCROW zijn alle gegevens die verkregen worden uit de systemen gewaarborgd. Alle leden van de BVLR worden jaarlijks getoetst op de financiële positie. Binnen de BVLR is er een meldingsplicht over financiële calamiteiten.