Historie en toekomst

Historie

Vanuit de markt ontstond de behoefte om samen met de Belastingdienst duidelijkheid te scheppen over de wensen en eisen rond rittenregistraties. Naar aanleiding hiervan is met enkele vooraanstaande leveranciers en branchepartijen het normenkader en de auditfile ontwikkeld. Deze documenten zijn geaccordeerd en gepubliceerd door de Belastingdienst en vormen de basis voor het keurmerk. Een eis van de Belastingdienst is dat dit Keurmerk objectief en onafhankelijk is.

De Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) heeft samen met de Branchevereniging van Leveranciers Ritregistratiesystemen (BVLR) en de RAI Vereniging het initiatief genomen om het Keurmerk te gaan ontwikkelen. Ieder van deze partijen heeft ook het recht om een bestuurslid voor te dragen mits deze onafhankelijk is bevonden door de Raad van Toezicht.

De Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen (SKRRS) is formeel opgericht in augustus 2013 en op 14 november 2013 zijn de eerste certificaten uitgereikt. Hiermee was het primaire doel van de BVLR ook gerealiseerd.

 

Huidige status

Op dit moment hebben 17 partijen het Keurmerk en heeft de BVLR 9 Certified Members.

Vanaf het moment van realisatie van het keurmerk, is de BVLR verder gaan kijken en wil middels het Certified Membership een meerwaarde bieden, bovenop het Keurmerk zelf.

 

Toekomstige mogelijkheden

Er wordt met het oog op toekomstige fiscale regelgeving vaak gesproken over bijvoorbeeld de gestaffelde bijtelling. Gestaffelde bijtelling zou een toekomstige manier kunnen zijn van het heffen van bijtelling.

Met een gestaffelde bijtelling wordt er geen standaard percentage bijtelling meer betaald, maar dit gaat afhangen van het privégebruik in de auto van de zaak. Dit betekent dat wanneer er weinig privé met de auto wordt gereden, het bijtellingspercentage laag is. En wanneer er veel privé wordt gereden, betekent dit vanzelfsprekend meer bijtelling, of zelfs betaling per kilometer.

Of deze vorm van belasting betalen er komt, is onduidelijk, maar het zou goed kunnen. In heel veel scenario’s van toekomstige belastingheffing is het registreren van het verschil tussen zakelijke en privé kilometers logisch. Met een RRS voorzien van een Keurmerk ben je optimaal voorbereid op toekomstige wetgeving.

De BVLR streeft ook naar een gestaffelde bijtelling en zal zich hier de komende periode ook hard voor maken.