Nieuws

"Datalekken" wordt zwaar beboet

De impact van de in januari ingetreden aangescherpte privacy-wetgeving dringt inmiddels door in het bedrijfsleven. In de volksmond wordt het vaak met “datalekken” aangeduid en duidelijk is dat er grote boetes kunnen worden uitgedeeld bij het onbeveiligd versturen van persoonlijke gegevens.

Deze nieuwe wetgeving is ook keihard van kracht op Telematica systemen. SKRRS (Stichting KeurmerkRit­ RegistratieSystemen) is via de Vereniging Zakelijke Rijders en de RAI Vereniging nauw betrokken bij het onderzoeken van de impact van de nieuwe wetgeving. Het gebruik van een goede privacyverklaring is door de aangescherpte wetgeving belangrijker dan ooit. De wetgever onderstreept ook het belang van een goede beveiliging van gegevens. Alle reden voor bedrijven en berijders om te vertrouwen op een leverancier die zijn zaken goed voor elkaar heeft. Daarnaast heeft de BVLR, middels een aanvullende borging, ervoor gezorgd dat haar leden voorzien dienen te zijn van een Escrow-regeling. Zie hiervoor de volgende link:

http://www.bvlr.nl/nieuws/52-het-nut-van-data-escrow

Belastingdienst ontwikkelt tools voor ondernemers

De Belastingdienst is bezig met het maken van een aantal handzame tools voor ondernemers. Stichting KeurmerkRitRegistratieSystemen ondersteunt deze initiatieven.

Eén van deze tools is een rekenhulp voor de berekening van de btw over het privégebruik van de auto van de zaak. Daarnaast zijn de Belastingdienst en SKRRS samen eigenaar van een XML Audit le­viewer. De Viewer is een programma die de gebruiker kan downloaden op zijn computer en daarmee op eenvoudige wijze zijn XAR­audit le kan bekijken. De pilotfase waarin de Viewer volop wordt getest is bijna afgerond en daarna zal deze voor iedereen beschikbaar worden gesteld. 

Bron: Keurmerk Ritregistratiesystemen

Autobrief II Wiebes wil afschaffing BPM

Op 30 maart jl. is door de Tweede Kamer het wetsvoor- stel van staatssecretaris Wiebes voor de uitwerking van Autobrief II behandeld. Geen grote verrassingen, wel meer evaluatiemomenten en een ‘noodremprocedure’ zijn de uitkomst.

Samengevat kan worden geconcludeerd dat Wiebes weinig ruimte liet in zijn beantwoording voor aanpas­ singen in zijn Wet uitwerking Autobrief II. Geen andere tarieven, geen andere grenswaardes, geen eerdere

of latere ingangsdata van maatregelen. Voor Wiebes staat als een paal boven water dat de BPM moet worden afgeschaft. De bewindsman gaf wel ruimte op onderwerpen als evaluatiemomenten (meer en vroeger) en een door kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) bepleitte ‘noodrem­ procedure’. De noodrem zou het mogelijk moeten maken om snel in te grijpen mocht een scale maat­ regel een ongewenst en onverwacht groot budgettair (= marktverstorings) effect krijgen. Wiebes maakte ook duidelijk dat de komst van de nieuwe testsystematiek (WLTP) een wetswijziging noodzakelijk maakt. 

Bron: Keurmerk Ritregistratiesystemen

Toch rekeningrijden?

27-11-2015, Lelystad,

Afgelopen woensdag berichtte de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat Nederland het zogenaamde rekeningrijden in moet voeren om de uitstoot van vervuilende stoffen terug te dringen. Enkele malen eerder is al geprobeerd om dit in te voeren, maar elke keer werd het plan afgeschoten vanwege hoge investeringskosten of privacy issues. Hoewel het streven naar een steeds lage CO²-uitstoot de laatste tijd in een kwaad daglicht is komen te staan zijn er wel degelijk solide argumenten te voeren voor rekeningrijden. 

Lees meer: Toch rekeningrijden?

De bijtelling is failliet.....

De ontwikkelingen van de laatste tijd en de nieuwe autobrief tonen iets aan wat bijna iedere zakelijke rijder al aan zag komen: de bijtelling is failliet. Volkswagen manipuleerde niet alleen de resultaten van testen op stikstofdioxide, maar ook van koolstofdioxide, beter bekend als CO²: De chemische verbinding die bepaalt hoeveel belasting een zakelijke rijder moet betalen. Maar niet alleen bij Volkswagen was er nieuws: staatssecretaris van financiën Eric Wiebes stopte maanden werk in een nieuwe autobrief die, als we naar de inhoud kijken, net zo goed afkomstig had kunnen zijn van een autofabrikant die alleen maar elektrische auto's verkoopt. De hele brief is er op gericht om zakelijk rijdend Nederland zoveel mogelijk elektrisch te laten rijden. Echter gaat het dan wel alleen om goedkope elektrische auto's, want door de 'Tesla-taks' is de bestuurder alsnog aan de beurt wanneer hij beschikt over elektrisch voertuig uit een hoger segment.

Lees meer: De bijtelling is failliet.....