Autobrief II Wiebes wil afschaffing BPM

Op 30 maart jl. is door de Tweede Kamer het wetsvoor- stel van staatssecretaris Wiebes voor de uitwerking van Autobrief II behandeld. Geen grote verrassingen, wel meer evaluatiemomenten en een ‘noodremprocedure’ zijn de uitkomst.

Samengevat kan worden geconcludeerd dat Wiebes weinig ruimte liet in zijn beantwoording voor aanpas­ singen in zijn Wet uitwerking Autobrief II. Geen andere tarieven, geen andere grenswaardes, geen eerdere

of latere ingangsdata van maatregelen. Voor Wiebes staat als een paal boven water dat de BPM moet worden afgeschaft. De bewindsman gaf wel ruimte op onderwerpen als evaluatiemomenten (meer en vroeger) en een door kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) bepleitte ‘noodrem­ procedure’. De noodrem zou het mogelijk moeten maken om snel in te grijpen mocht een scale maat­ regel een ongewenst en onverwacht groot budgettair (= marktverstorings) effect krijgen. Wiebes maakte ook duidelijk dat de komst van de nieuwe testsystematiek (WLTP) een wetswijziging noodzakelijk maakt. 

Bron: Keurmerk Ritregistratiesystemen