Voordelen voor de leden

Onderscheidend vermogen
De BVLR legt voor haar leden  de focus op onderscheidend vermogen. Het Keurmerk is een essentiële primaire vereiste op basis van het product. Echter is het nog beter om u ook te kunnen onderscheiden op basis van de organisatie. Het is gebleken dat wanneer de focus op onderscheidend vermogen gelegd wordt, organisaties eerder succesvol worden. Uit  onderzoek blijkt dat 82% van de onderscheidende bedrijven succesvoller zijn dan hun collega-bedrijven binnen de sector. Succesvol wordt gedefinieerd aan de hand van parameters zoals behalen financiële doelen, het merk en de mate waarin klanten trouw zijn.

Informatie
Snelle informatiestromen binnen de BVLR en haar partners. Informatiestromen gaan een eigen leven leiden. Men probeert zoveel mogelijk informatie te krijgen en te delen. De BVLR  zit in grote netwerken van partners , leveranciers en afnemers,  en delen op natuurlijke wijze informatie met  alle partijen binnen die netwerken. Het thema waar wij ons op richten is telematica en mobiliteit ,beiden snel groeiende  toepassingen binnen het zogenaamde Internet of Things (IoT) en kent vooral zakelijke toepassingen, hoewel telematica ook steeds meer richting de consument beweegt. Bij telematica gaat het met name om de communicatie met objecten op afstand zoals voertuigen, machines, computers, gebouwen etc.

Lobby/contacten
Het ontstaan van het normenkader en het keurmerk voor ritregistratiesystemen kwam voort uit het lobbyen het leggen van contacten met de Belastingdienst, de VAvdZ, de BOVAG en de Rai. Momenteel heeft de BVLR al  weer heel wat nieuwe lobby’s opgestart die allen te maken hebben met de ontwikkelingen van de mobiliteit en de telematica. Er zijn heel veel raak vlakken met andere spelers op dit terrein. Daarom  is het gezamenlijk optrekken van een essentieel belang.

Wij verwelkomen graag nieuwe leden die aan de hoge (kwaliteit)eisen voldoen. Wilt u ook lid worden, neem dan contact op met het secretariaat van de BVLR.